5 Tips about ไก่ชนลําพูน You Can Use Today

สมัยก่อนหากเราอยากจะเลี้ยงไก่ชนเหล่าป่าก๋อยเก่งๆ ดีสักตัว หลายคนอาจจะต้องเดินทางลำบากเพื่อไปยังจังหวัดลำพูน แต่ปัจจุบันนี้ไก่ชนเหล่าป่าก๋อยดีๆ มีอยู่เกือบทุกจังหวัด เพราะปัจจุบันมีผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนลำพูน (เหล่าป่าก๋อย) กันมากขึ้น หากใครอยากจะลองเปลี่ยนแนวเลี้ยงจากพม่าเป็นไก่ชนเหล่าป่าก๋อย ก็ลองหาสายพันธ์ดีๆ มาเลี้ยงดูครับ ไม่เสียหายหากจะลองย้ายค่ายมาเลี้ยงเหล่าป่าก๋อยดูบาง วันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อยากเอามาบอกกล่าวสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ที่มาที่ไปของสายพันธ์

แผลน่ากลัว ที่ควรระวัง ในเวลาเปรียบไก่ มีจุดไหนบ้างที่ต้องรู้

เทคนิคในเรื่องการให้อาหาร สำหรับการเลี้ยงไก่ชน (เพื่อขาย หรือชน)

ตำนานไก่ชนลำพูน ฉายาเครื่องจักรสังหาร

It seems like you had been misusing this element by going way too speedy. You’ve been temporarily blocked from working with it.

จึงถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติกับจุดเริ่มต้นของที่มาของสายพันธ์ ไก่ชนเหนือ ที่กัดจัดสามารถสู้กับไก่ชนพม่าได้อย่างสมศักดิ์ศรีบนแผ่นดินไทย

It appears like you had been misusing this function by going much too speedy. You’ve been quickly blocked from working with it.

(คลิ๊กที่นี้) ไก่ชนเหล่าป่าก๋อยเกิดมาในยุคที่ไก่พม่ากำลังโด่งดังได้รับความนิยมสูง แน่นอนว่าไก่จะดังก็ต้องชนะตัวดังๆ ให้ได้ ไก่ชนลำพูน (เหล่าป่าก๋อย) เริ่มออกสร้างชื่อตามสนามชนไก่ในภาคเหนือหลายจังหวัด ทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  ไก่ชนลําพูน เอาชนะมาหลายสนามจนติดตาเซียน และเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เจ้าม้าสีหมอก เป็นไก่ชนลำพูนที่เกิดจากพี่สำราญ  เจ้าของซุ้ม ส.สำราญ ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นคนเพาะพัฒนาเจ้าม้าสีหมอกขึ้นมา เจ้าม้าสีหมอกเกิดจากพ่อไก่ซื่อ "เจ้าเทพสำราญ" เป็นการผสมกันแบบลงตัว จากสายดั่งเดิมของพี่ราญ + ผสมกับสาย มาราโดน่า พี่หล้าบ้านแซมเป็นไก่สายดังและเก่ง + สายสันป่าตอง + สาย กำนันหล้าสายเจ้านกเขา เป็นการบรีดเดอร์จากไก่ดังสายเลือดเก่งภาคเหนือ จากนั้นพอโตเป็นหนุ่มได้ขายต่อแรก ให้กับ ซุ้ม ส.

อยู่จังหวัดลำพูนซื้อ-ขายไก่ยังไงดี

หากมีคนถามคุณว่าไก่ชนในเมืองไทยจังหวัดไหนเก่งสุด อันนี้คงจะตอบยากสักหน่อยเพราะทุกจังหวัดก็มีไก่ชนเก่งๆ กันทั้งนั้น แต่เก่งกันคนละแบบ แต่หากให้ตอบว่าจังหวัดไหนที่โด่งดังเรื่องไก่ชนบ้าง นึกขึ้นในหัวเลยตอนนี้ ก็คงมีหลายจังหวัด แต่วันนี้ขอเล่าถึงไก่เก่งจากทางเหนือก่อนอันดับแรกคงเป็นจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะ “ไก่ชนลำพูน” จะมีชื่อเสี่ยงมากนั้นคือ ไก่ชน

มารู้จักตำนานไก่ชนลำพูน ฉายาเครื่องจักรสังหาร "เจ้าม้าสีหมอก" -พ่อเจ้าม้าสีหมอก : ไก่ชนออนไลน์

สามารถดูลายละเอียดประวัติไก่ชนเหล่าป่าก๋อยเพิ่มเติมได้

ไก่ชนลำพูน เหล่าป่าก๋อย โชคดีมีไก่เก่งกันทุกคนครับ

You might be using a browser that may not supported by Fb, so we have redirected you to definitely a simpler version to provide you with the very best expertise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Tips about ไก่ชนลําพูน You Can Use Today”

Leave a Reply

Gravatar